רשימת המודדים

רשימת המודדים מציגה את כל המודדים המוסמכים לפי הפרוט הבא:

1.     מודדים בעלי הרישיון בתוקף – בצבע כחול.

2.     מודדים שרישיונם אינו בתוקף בצבע אדום. כאשר הסיבה היא השעיית רישיון לתקופה יצויין תאריך סיום ההשעיה.

3.     מודדים מבקרים, שמנהל המרכז למיפוי ישראל האציל עליהם את הסמכות לבצע ביקורת מפות קדסטר.

4.     פרטי מודדים (כתובת, טלפון, דוא"ל ועוד), למודדים שאישרו את הצגת פרטי הקשר שלהם באתר.

5.     מודדים שנפטרו לא מופיעים ברשימה.


ניתן לבצע חיפוש של מודדים לפי שם פרטי, שם משפחה או מספר רישיון.

מודד שמעוניין לעדכן פרטים או לאשר את הצגת פרטיו באתר, מתבקש למלא טופס עדכון פרטי מודד​​.​

ישעיהובורמן480BRMלא

אותיות מודד: BRM

מודד מבקר: לא

סטטוס רישיון:רישיון לא בתוקף

שם משרד: בורמן-רוזן

כתובת משרד: בורמן-רוזן,ויצמן 21 גבעת שמואל

דואר אלקטרוני: brsur@zahav.net.il

שנת קבלת רשיון: 1978

טלפון במשרד: 03-5328503

טלפון נייד: 052-2778770

פקס: 03-5328504

שמואלגרוסמן362SGRלא

אותיות מודד: SGR

מודד מבקר: לא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

שם משרד: גשם ניווט ומדידות

כתובת משרד: הדרור19 רמת השרון

דואר אלקטרוני: gsmsam@netvision.net.il

שנת קבלת רשיון: 1970

טלפון במשרד: 03-5474022

טלפון נייד: 050-5267903

פקס: 03-5474021

אוריאלהרמל271לא

סטטוס רישיון:רישיון לא בתוקף

יעקבגרינשטיין458לא

סטטוס רישיון:רישיון לא בתוקף

צביהאוזנר אורי548ZHAלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

יהושעגרינפלד546לא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

חייםבריסקמן231HBRלא

סטטוס רישיון:רישיון לא בתוקף

פרדירובינסון413FROלא

סטטוס רישיון:רישיון לא בתוקף

עדנאןפאיד929AFAלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

אליהורצון82לא

סטטוס רישיון:רישיון לא בתוקף