רשימת המודדים

רשימת המודדים מציגה את כל המודדים המוסמכים לפי הפרוט הבא:

1.     מודדים בעלי הרישיון בתוקף – בצבע כחול.

2.     מודדים שרישיונם אינו בתוקף בצבע אדום. כאשר הסיבה היא השעיית רישיון לתקופה יצויין תאריך סיום ההשעיה.

3.     מודדים מבקרים, שמנהל המרכז למיפוי ישראל האציל עליהם את הסמכות לבצע ביקורת מפות קדסטר.

4.     פרטי מודדים (כתובת, טלפון, דוא"ל ועוד), למודדים שאישרו את הצגת פרטי הקשר שלהם באתר.

5.     מודדים שנפטרו לא מופיעים ברשימה.


ניתן לבצע חיפוש של מודדים לפי שם פרטי, שם משפחה או מספר רישיון.

מודד שמעוניין לעדכן פרטים או לאשר את הצגת פרטיו באתר, מתבקש למלא טופס עדכון פרטי מודד​​.​

ראמיאבו ריא1251RABלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

מחמודעטיה1108MATלא

סטטוס רישיון:רישיון לא בתוקף

רובאגלגוליה1521JLRלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

עאדלחטיב1109HTAלא

סטטוס רישיון:רישיון לא בתוקף

עזגבארין1173EGAלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

נדיראבו עטא1318NABלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

יוסףאבו-מפלח1185YAMלא

אותיות מודד: YAM

מודד מבקר: לא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

שם משרד: משרד מדידות הנדסיות ומיפוי ממוחשב- אבו מפלח יוסף

כתובת משרד: דאלית אל כרמל דאלית אל-כרמל

דואר אלקטרוני: yousef5@017.net.il

שנת קבלת רשיון: 2005

טלפון במשרד: 04-8396694

טלפון נייד: 052-8396694

פקס: 04-8396694

אל מנעםיונס עבד528AMYלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

סאהרחאג717SHAלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

גנדישליין859SLGלא

אותיות מודד: SLG

מודד מבקר: לא

סטטוס רישיון:רישיון לא בתוקף

שם משרד:

כתובת משרד:

דואר אלקטרוני: hishuvim@mapi.gov.il

שנת קבלת רשיון: 1996

טלפון במשרד:

טלפון נייד: 054-4726088

פקס:

יעקבטוצין1359YUCלא

סטטוס רישיון:רישיון לא בתוקף

עתירצרצור1433ARSלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

עבדאללהאלזיר אגבאריה1082ALAלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

בסמאןמצארווה1514mabלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף

יובל דודצוברי1009YUTלא

סטטוס רישיון:רישיון בתוקף