מפרט מיפוי לאומי להגשות מפות

plazma.png

​​​​מפרט זה​ נכתב במסגרת פעילות של הוועדה הבין משרדית למערכות מידע גיאוגרפיות ביוזמת צוות טכנולוגיות ותקני מידע, בעקבות הצורך להכין מפרט אחיד לצרכי מדידות בתכנון, רישוי, ביצוע ורישום. אימוץ המפרט ושימוש בו מהווים התקדמות משמעותית בתחום המדידה והמיפוי, ומגדירים נוהל אחיד להגשת קבצי מיפוי ממוחשבים עבור כלל צרכני המדידה והמיפוי במדינת ישראל.​

בדף זה, המתעדכן מעת לעת, מרוכזים כל החומרים הרלוונטיים לשימוש המודדים ואנשי המקצוע השונים אשר מסתמכים על מפרט זה, כולל מצגות הסבר והדרכה, קבצים ומסמכים להורדה, קישורים רלוונטיים ומענה על שאלות.​


תכני הדרכה

קבצים להורדה

הנחיות רלוונטיות

קישורים רלוונטיים

שאלות ותשובות