פניות בנוגע לרשת תחנות הקבע - דרכי יצירת קשר

פניות בנוגע לרשת תחנות הקבע - דרכי יצירת קשר:

·     

מענה טלפוני כללי, אגף גיאודזיה, מרינה קוזקוב – 03-6231817, חגי רונן – 03-6231928
דיווח וטיפול בתקלות בזמן אמת:
יש להתקשר למרכז השליטה - טלפון: 03-6242760
(ניתן גם לכתוב מייל אל מרכז השליטה gsmmapi@netvision.net.il ולכתב את חגי רונן hagi@mapi.gov.il )

הצטרפות לשירות רשת תחנות הקבע

הצטרפות לשירות באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר מפ"י:
קישור לטופס המקוון.

לתמיכה טכנית בנושא הטופס המקוון ניתן לפנות אל חגי רונן – 03-6231928 או בדוא"ל hagi@mapi.gov.i

 בנוסף ניתן לפנות בדוא"ל בנושאים הבאים:

פניות בנוגע לחיובים והסדרת תשלום וכן בקשות לזיכויים עקב תקלות וטעויות:
יש לשלוח דוא"ל לזויה אוסטרובסקי zoya@mapi.gov.il ולחגי רונן hagi@mapi.gov.il

לבקשות מיוחדות הנוגעות לתחנות הקבועות:
דוגמא לבקשות מיוחדות: דרישה לנתונים שהוסרו מאתר תחנות הקבע
יש לשלוח דוא"ל לזויה אוסטרובסקי zoya@mapi.gov.il .

שאלות בנוגע להנחיות ותקנות ומתן אישורים לעבודות המבוססות על קבצי התחנות הקבועות,
יש לפנות למרינה קוזקוב marina@mapi.gov.il .​