אודות גאודזיה

מפ"י פועל כמכון הגיאודטי הלאומי במסגרת זו מנהלת חטיבת הגאודזיה את רשת הבקרה הגאודטית הלאומית המהווה תשתית לכל עבודות המדידה במדינת ישראל.
מדע הגיאודזיה עוסק בהגדרת גודלו וצורתו של כדור הארץ. בכל הקשור לגאודזיה פועל המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) כמכון הגיאודטי הלאומי.​
מפ"י הוא הגוף הסטטוטורי המופקד על פיתוחה ואחזקתה של רשת בקרה הגאודטית הלאומית (רבג"ל) בישראל המהווה נדבך ראשי לכל עבודות המדידה במדינת ישראל החל ממדידות לצרכי תכנון דרך ביצוע וכלה בקדסטר.
חטיבת גאודזיה ואכיפה מופקדת על ניהול הרבג"ל, טיובה ואחזקתה. חטיבת גאודזיה ואכיפה מבצעת מעקב גאודינמי רציף באמצעות רשת תחנות הקבע הלאומית, מעדכנת, במידת הצורך, את משטח הייחוס (דאטום) משפרת את איכותו של מודל הגליות ושוקדת על הנגשת הרבג"ל לטובת ציבור המודדים המוסמכים ולטובת כל המשתמשים האחרים.

סמנכ

סמנכ"ל גאודזיה ואכיפה

סמנכ"ל גאודזיה ואכיפה
מרינה קוזקוב

מרינה קוזקוב

מנהלת אגף גאודזיה
03-6231817
050-6225362
אלנה רוחלין

אלנה רוחלין

מנהלת אגף מדידות גיאודטיות ואכיפה ורשמת המודדים
03-6231928
050-6225473