ממשק רישוי זמין

ממשק טופוקד- רישוי זמין

כחלק מתפקיד המודד בתהליך הרישוי ובמסגרת שיתוף הפעולה עם מנהל התכנון, הוחלט על השקת ממשק חדש בין מערכת טופוקד לרישוי זמין.
תהליך הרישוי עד היום דרש מהמודד להעביר קובץ DWG+DWFX ישירות לעורך הבקשה להגשה ברישוי זמין, ללא כל בקרה של המודד על התוצרים שלו.

הממשק יאפשר טעינת קובץ DWG לפי מפרט המיפוי הלאומי, טופוקד תבצע בדיקה להתאמה למפרט (כרגע הוגדרו 3 שכבות חובה- מפורטים בהמשך), בסיום תהליך תקין יופק מס' עבודה ותיקיית ZIP שתכיל את קובץ המקור (DWG), קובץ DWFX, קבצי GDB ודוחות.

המודד יוכל להוריד את התיקייה מהמערכת למחשבו.
המודד יעביר את מס' העבודה ומס' רישיון המדידה לעורך הבקשה.
בעת פתיחת בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין, עורך הבקשה יזין את הנתונים שקיבל מהמודד.
מערכת רישוי זמין תשלוף את תיקיית הZIP ממערכת טופוקד.
עורך הבקשה יוכל להוריד את תיקיית ה-ZIP גם הוא עוד לפני ההגשה הסופית של הבקשה לתיק מידע, אך לא יוכל לשנות את תוכנה או לטעון  חומרים חדשים.​


ועדות משתתפות

לבן- ועדות בפעילות מחייבת בממשק מפ"י רישוי זמין
ירוק- ועדות שעתידות להיכנס לפעילות בחודשים הקרובים (יש להתעדכן באתר הועדה לגבי תאריך מדויק)​

vaadot.JPG


עידכונים

בקרוב תתוסף בדיקה חדשה שתצליב את נתוני הקדסטר בין שכבת M1200- תחום העבודה ובין הנתונים המופיעים בשובל בשדות גושים/חלקות.
הבדיקה תיהיה בדיקה חוסמת וככל שימצאו אי התאמות לא יונפק מס' עבודה תקין.

cad.jpgשאלות, תשובות ודגשים

• לפני מסירת מס' עבודה לעורך/ת הבקשה יש לפתוח את תיקיית הZIP המתקבלת ולבדוק היטב את תכולתה
• בעת פניה למרכז תמיכה יש לספק צילומי מסך או דוח שגיאות של השגיאה וכן מס' פרויקט כפי שמוצג במערכת (בעת טעינת קובץ מונפק מס' פרויקט בן 7 ספרות)
• בעת קבלת דוח שגיאות המכיל שגיאות קריטיות (עבור 3 שכבות חובה) מומלץ לכבות את כל שכבות העבודה בקובץ DWG ולפתוח כל שכבה קריטית בנפרד (M1200/M1300/ declaration) ולבדוק את תקינותה.
• ישנם מקרים בהם הוכנסו בלוקים בקור' (0,0)- מחוץ לתחום מדינת ישראל, הדבר גורם לכישלון בריצת העבודה, יש לוודא שכל האלמנטים בקור' תקינות.​


שאלה: אם לא קיים קובץ DWFX בתיקיית הZIP?
תשובה: יש לבדוק היטב את שכבה M1300, לכבות את כל השכבות, להדליק את השכבה M1300 בלבד לבדוק שהיא אכן פוליגון יחיד וסגור גם ב
attribute- close-yes.

שאלה: כיצד להגדיר תאריך מדידה (survey date)?
תשובה: על פי הפורמט הבא: יום DD, חודש MM, שנה YYYY.

שאלה: איזה קבצים יש לטעון בפרויקט טופוגרפי?
תשובה: קובץ DWG בלבד
המערכת מייצרת בעצמה קובץ DWFX.

שאלה: כיצד להגדיר תחום עבודה (M1200)?
תשובה: תחום העבודה הינו נשוא ההיתר.
למרות שהמדידה מכילה שטח נרחב יותר, יש להגדיר את תחום העבודה בהתאם לתכולת הבקשה למידע.

שאלה: תרשימי סביבה כתמונה
תשובה: קובץ המדידה יכיל רק את השכבות/בלוקים המופיעים במפרט המיפוי הלאומי.
תרשימי התמצאות הנדרשים ע"י הועדות שהם תמונה מתב"ע יוגשו בנפרד, כנספחים לעורך הבקשה ישירות.

שאלה: האם ניתן להשתמש ב-XREF בקובץ המדידה?
תשובה: המפרט לא תומך בXREF.
יש להסב את הקובץ לשכבות/בלוקים לפי מפרט המיפוי הלאומי בלבד.

שאלה: מה כוללת הבדיקה במערכת?
תשובה: כיום המערכת בודקת 3 שכבות חובה:
1. תחום הדפסה(M1300)- פוליגון סגור
2. תחום עבודה (M1200)- פוליגון סגור
3. הצהרת מודד- שכבה + בלוק declaration
בעתיד היקף הבדיקות יגדל.

שאלה: כיצד יש לערוך את הגיליונות?
תשובה: יש לערוך את השובל  בMODEL SPACE  בלבד!
בתחום מדידה גדול, אין צורך לחלק לגיליונות שכן הקבצים כבר לא עוברים להדפסה פיזית.

שאלה: באילו פורמטים המנוע תומך ?
תשובה: המנוע תומך בגרסאות 2004-2010 לקבציי DWG  ו- DXF.

 


הפניה למרכז תמיכה

בעת פניה למרכז תמיכה יש לציין כי נושא הפניה הוא- אשף רקפת טופוגרפי.

מרכז תמיכה:

טל: 6274* או 03-9298853

מייל: mapi_support@taldor.co.il

מרכז התמיכה יפעל בימים א-ה בשעות 08:00-17:00 ​


קישורים רלוונטים