מפרט מיפוי לאומי

​​

וועדת המשנה לטכנולוגיות ותקני מידע (וועדה בין משרדית לממ"ג) דנה בפגישותיה בצרכים ובדרישות של כלל משרדי הממשלה. אחד הנושאים המרכזיים שטופלו הינו תחלופת מידע גיאוגרפי בין משרדי ממשלה באמצעות קביעת נוהל אחיד להגשת מפות מדידה. הדרישה התעוררה מצורך הולך וגדל בשיתוף מידע גיאוגרפי בין גופים ממשלתיים, ועדות מקומיות וגופים פרטיים. על כן, הוחלט על כתיבת מפרט מיפוי לאומי אשר ירכז את דרישות המשק ויקבע נוהל אחיד להגשת קבצים של מפות מדידה.

מפרט 827.1 ומפרט המדידה של נוהל מבא"ת נמצאים בשימוש נרחב אך חסרה בהם התמיכה בנושאי קדסטר, סקרי תשתיות, מפות להיתרי בניה ומפות עדות. גופים המנהלים ומתחזקים תשתיות יוצרים מפרטים לשימושם הפרטי. מפרטים הנדסיים אלו מתמחים בתשתיות אותה הם מנהלים אך הם מפורטים ומורכבים מדי מכדי לשמש כבסיס לתקן הרצוי. לאחר ביצוע הסקירה הוחלט על יצירת מפרט המבוסס על מפרט המדידה של נוהל מבא"ת הכולל הרחבות המאפשרות לו להגיע לרמת דיוק והפירוט שעלו כדרישות הצרכנים בפעילות  הוועדה הבין משרדית לממ"ג.​

pit.png

מיפוי ברזולוציה גבוהה 
3-plazma_3d_960-400.png
מיפוי ברזולוציה גבוהה מהווה את התשתית הגאו-מרחבית  הדרושה ליישומים שונים בתחום "ערים חכמות" (smart city), להמשך לחץ כאן​תקנות והנחיות רלוונטיות

זכויות היוצרים בקבצי החוק שלהלן, שמורות ל"נבו" הוצאה לאור, שריגים.
​המרכז למיפוי ישראל מודה לאתר האינטרנט המשפטי "נבו" על הסכמתו האדיבה לפרסום קבצי החוק באתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל ומבהיר כי זכויות היוצרים בקבצי החוקים ו/או בכל חלק מהם, שייכות בלעדית לנבו. לפיכך, אין להעתיק, להוריד ו/או לעשות כל שימוש אחר בקבצי החוקים האמורים ללא קבלת אישורו של נבו​.

מפות נלוות להנחיות המנהל​​​


קישורים רלוונטיים:

לאתר חני"ת - חבילת נתוני תכנית​ לחץ כאן​

לדף ממשק רישוי זמין לחץ כאן​


שאלות ותשובות