אורי שושני (1936- 2019)

תאריך:
23/06/2019
כ' סיון תשע"ט

​אורי שושני ז"ל, למד בטכניון הנדסה אזרחית (אז - הנדסת בניין) במסגרת העתודה האקדמית. היה גם מודד מוסמך, והיה מאושיות אנשי המדידות והקדסטר במדינת ישראל משך יובל שנים.

תמונה.jpg

בשנות ה-60 ובחלק משנות ה-70 של המאה העשרים שירת אורי שושני כקצין ביחידת המיפוי הצבאית ובמחלקת המדידות הממשלתית. במחלקת המדידות היה אחראי על תכנון הכבישים ושימש בתפקידים בכירים בתחום המדידות והגאודזיה. בתוך כך קידם את חיזוק רשת הטריאנגולציה הראשית, את השילוב של מערכות מדידה מתקדמות ואת ההטמעה של מערכת מחשב ואוטומציה. תפקידו האחרון במחלקת המדידות היה מהנדס גאודט ראשי.

בהמשך פעל במגזר הפרטי בארץ ובאירן. במסגרת זו היה ממובילי הטמעת טכנולוגיות מיפוי ממוחשב בשוק הפרטי בארץ באותה תקופה.

אורי חזר לפעילות ממלכתית הן במסגרת מינהל מקרקעי ישראל הן במסגרת משרד הבינוי והשיכון, שבו שימש בתפקיד ראש מינהל הנדסה בזמן כהונתו של השר אריאל שרון, בתקופה הקריטית של העלייה ההמונית מרוסיה וממדינות בריה"מ לשעבר. בתקופה זו זכה למלא תפקיד חשוב בתנופת הבנייה שנתנה מענה מוצלח לצורך יחיד במינו של קליטת למעלה ממיליון עולים. לאחר עבודתו במשרד הבינוי והשיכון המשיך לעסוק בנושא כמנהל של חברת בנייה בשוק הפרטי.

אורי עסק גם בפעילות ציבורית ובמשך עשור שימש בתפקיד יו"ר אגודת המודדים המוסמכים.

פן חשוב בפעילותו, שהתבסס על בקיאותו הרב-תחומית, היה השילוב של הצד ההנדסי והצד המשפטי בעבודת המודדים בארץ, שביטויו הבולט הוא בתחום הקדסטר ורישום המקרקעין, ובמימשקים הבין-דיסציפלינריים בין מדיניות התכנון וחוק התכנון והבנייה, מדיניות המקרקעין וחוק המקרקעין ובין המדידות וחוק המדידות ורישום המקרקעין. אורי פעל להנחיל את הנושא לרבים.

ראויה לציון מיוחד פעילותו כמרצה בטכניון, שבמסגרתו מילא מאז 1970, משך ארבעה וחצי עשורים, את תפקיד המורה האולטימטיבי של נושא הקדסטר. מרבית המודדים הפעילים היום בישראל למדו קדסטר אצל אורי שושני ומוקירים לו תודה על כך. בהיותו מרצה מחונן ואהוב על תלמידיו זכה גם להיבחר רשמית כמרצה מצטיין תמידי.

בנוסף להוראת הקדסטר במסגרת הטכניון ובהשתלמויות, בהן השתלמויות שאורגנו על ידי לשכת המודדים, ואף בקורס וידאו של מפ"י, המשיך אורי, כאמור, בפעילות מקצועית הן במסגרת השוק הפרטי, הן כסיוע לגורמים ממלכתיים כמשרד השיכון, מינהל מקרקעי ישראל ומפ"י. באמצע שנות ה-80 של המאה העשרים אף היה בצוות טאבה שעסק בהכנה לבוררות עם מצרים. במסגרת הייעוץ הממלכתי ראוי לציון מיוחד התפקיד שמילא בשנים 2004-2002 בהובלת צוות המו"פ שפעל עבור מפ"י לפיתוח קדסטר תלת-ממדי בישראל. העבודה פורצת הדרך בזמנה היא אבן דרך ומסמך חשוב לפיתוח הנושא בישראל, ומקבלת התייחסות מחודשת בהמשך לתיקון חוק המקרקעין בשנה האחרונה שמאפשר הנהגת קדסטר תלת-ממדי בישראל.

יהי זכרו ברוך.        
                                                                     
אפריל 2019