תהליך רישום המקרקעין בישראל

רישום יכול שייעשה לפי אחד מהמקרים הבאים:

הסדר קרקעות
תמורה בשטח מוסדר בהתבסס על תב"ע (תכנית בניין עיר) 
שטח מוסדר - רישום לפי תוכנית רישום שיכון ציבורי (תרש"צ)
שטח לא מוסדר - רישום ראשון 
שטח לא מוסדר - רישום בהתבסס על תב"ע
שטח לא מוסדר - רישום לפי תרש"צ