שנת השלטון המקומי

​שנת השלטון המקומי

תאריך:
04/01/2015
י"ג טבת תשע"ה

עד שנת 2014 עיקר הפעילות של מפ"י מול הצרכנים הציבוריים היתה מול משרדי ממשלה השונים – השלטון המרכזי.

בשנת 2014 המרכז למיפוי ישראל שם לו כיעד את הרחבת מתן השירותים התומכים שיכלול את השלטון המקומי (רשויות וועדות).

החלטה זו נובעת מהמגמה ומרפורמות שמטרתן להעביר פעילויות שונות בתכנון, בניה, ורישום לטיפול וסמכות השלטון המקומי.