אישור נקודות בקרה

תיאור המוצר:

​אישור קואורדינאטות וגבהים המהווים ביסוס גיאודטי.

קהל היעד:

​מודדים.

אופן קבלה:

​אגף חישובים.

צור קשר:

​טלפון: 03-6231817

מייל: geodezia@mapi.gov.il   ​