קטלוג מוצרים

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

מפות נייר 1:50,000 מהדורה חדשה ממוחשבת - סימון שביליםמפות נייר 1:50,000 מהדורה חדשה ממוחשבת - סימון שביליםhttps://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/simunshvilim50K.aspxמפות
מפות ערים ויישובים ישראל​​​מפות נייר - מפות עיר מהדורה חדשה ממוחשבתמפות ערים ויישובים ישראלhttps://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/citymap.aspxמפות
מפות ערים ויישובים ישראלמפות ערים ויישובים ישראלhttps://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/citymaps.aspxמפות
מפות דיגיטליות 1:25,000 מפות דיגיטליות 1:25,000 https://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/digital25000.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות נייר 1:50,000 מהדורה חדשהמפות נייר 1:50,000 מהדורה חדשהhttps://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/papermap50000.aspxמפות
מפות נייר 1:250,000מפות נייר 1:250,000https://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/papermap250000.aspxמפות

 

 

מפתח גושיםשכבה המציגה את גבולות הגושים, כולל הגושים הלא מוסדרים, ברמת דיוק של 30 מטר. השכבה כוללת: מספרי הגושים, שטחם, סטטוס הרישום ורשות מוניציפאליתמפתח גושיםhttps://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maftehachGushim.aspxמוצרים דיגיטליים
מערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטמערך נתוני תבליטhttps://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/topoData.aspxמוצרים דיגיטליים
אורתופוטו 20 ס"מאורתופוטו 20 ס"מhttps://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/orthophoto025.aspxמוצרים דיגיטליים
חבילת מוצרים דיגיטאליים לתצלום אוויר בשחור לבן חבילת מוצרים דיגיטאליים לתצלום אוויר בשחור לבן https://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/Package_of_digital_productsBW.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות דיגיטליות 1:25,000 מפות דיגיטליות 1:25,000 https://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/digital25000.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות דיגיטליות בקנ"מ 1:100,000מפות דיגיטליות בקנ"מ 1:100,000https://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/digital100K.aspxמוצרים דיגיטליים