קטלוג מוצרים

​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

מפות נייר 1:50,000 מהדורה חדשהמפות נייר 1:50,000 מהדורה חדשהhttps://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/papermap50000.aspxמפות
​​מפות נייר 1:100,000 מהדורה חדשה ממוחשבת​​​​מפות נייר 1:100,000 מהדורה חדשה ממוחשבת​​https://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/papermap100000.aspxמפות
מפות עיר אוטומטיותהמפה היא מפרויקט מרב"ד: מפה רבודה בדקהמפות עיר אוטומטיותhttps://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/Automatic_city_maps.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות ערים ויישובים ישראלמפות ערים ויישובים ישראלhttps://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/citymaps.aspxמפות
מפות דיגיטליות בקנ"מ 1:250,000מפות דיגיטליות בקנ"מ 1:250,000https://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/digital250K.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות ערים ויישובים ישראל​​​מפות נייר - מפות עיר מהדורה חדשה ממוחשבתמפות ערים ויישובים ישראלhttps://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/citymap.aspxמפות

 

 

חבילת מוצרים דיגיטאליים לתצלום אוויר בשחור לבן חבילת מוצרים דיגיטאליים לתצלום אוויר בשחור לבן https://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/Package_of_digital_productsBW.aspxמוצרים דיגיטליים
שריג גבהים סדור 10מ' (DTM-10m) שריג גבהים סדור 10מ' (DTM-10m) https://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/DTM10m.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות דיגיטליות בקנ"מ 1:250,000מפות דיגיטליות בקנ"מ 1:250,000https://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/digital250K.aspxמוצרים דיגיטליים
מפתח גושיםשכבה המציגה את גבולות הגושים, כולל הגושים הלא מוסדרים, ברמת דיוק של 30 מטר. השכבה כוללת: מספרי הגושים, שטחם, סטטוס הרישום ורשות מוניציפאליתמפתח גושיםhttps://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/maftehachGushim.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות דיגיטליות 1:25,000 מפות דיגיטליות 1:25,000 https://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/digital25000.aspxמוצרים דיגיטליים
מפות דיגיטליות בקנ"מ 1:100,000מפות דיגיטליות בקנ"מ 1:100,000https://www.mapi.gov.il/ProductCatalog/Pages/digital100K.aspxמוצרים דיגיטליים