משולחן המנכ"ל מספר 72

אתר אינטרנט חדש למרכז למיפוי ישראל, שירות חדש לקבלת מידע מטויב מהבנק"ל, חתימה דיגיטלית של תשריט התכנית בנוהל מבא"ת, שדרוג שירות זמן אמת רשת תחנות הקבע, רשיון מודד דיגיטלי, הענקת תעודות מודד לשם כבוד​

להמשך הקריאה