מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 61
נוסח אישור ועדה על תצ"ר, תהליך אישור מערכות צילום אוויריות, הנחיית המנהל למדידת נקודות בקרה בשיטות לווייניות, ביטול הצורך באישור רשתות בקרה במפות קדסטר, הנחיית המנהל לבנייה ואבטחה של נקודות בקרה ברמות S ו - H.​
להמשך קריאה משולחן המנכ"ל