מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 58
חתימה אלקטרונית והסכנות שבקובץ עם שרטוט בצורת חתימה, שינוי הנחיית המנהל 1.2014 לביקורת מפות קדסטר, מפות דוגמה לתכנית מפורטת ולהפקעה, תיקונים בתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), תשע"ו- 2016, שינוי מתכונת הבחינות לקראת קבלת רשיון מדידה , איתור נקודות בקרה אנכיות, גובהי נקודות בקרה לאורך גבול מצרים.
להמשך קריאה משולחן המנכ"ל