מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 60
הכירו את הנהלת המרכז למיפוי ישראל, זכיה בפרס השקיפות השלטונית, בעיות באישור מפות מדידה להיתר בניה בוועדות המקומיות, שגיאה בפרמטרי ההתמרה שבתקנות, פרסום ספרות מקצועית, עידכון הנחיית המנהל 1.2015, הזמנה לקריאה מונחית של הנחיית המנהל 1.2015
להמשך קריאה משולחן המנכ"ל