מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 55

הדרכה מקוונת בנושא הגשה מקוונת של מפות במסגרת רישוי זמין, הזמנה לרב-שיח בנושא הנחיית המנהל לסווג נקודות גבול, מעבר לגרסה 1.3 במפרט חני"ת, העברת קו הבדיקה לתחנות כוללות מראשון לציון ליפו, תזכורת להארכת תוקף אישור מצלמות דיגיטליות, הגשת המלצות לתעודת מודד לשם כבוד, חניה במרכז למיפוי ישראל​ 

להמשך קריאה משולחן המנכ"ל