מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 57

​עוברים מחני"ת 1.2 לחנית 1.3, לו"ז להחזרות של תיקונים למפות קדסטר, שינוי שמו של האגף לרישום והסדר מקרקעין, נוסח אישור יו"ר ועדת תכנון על תצ"ר, שינויים באתר , חידוש רשיון מדידה לאחר תקופה לא פעילה, שינוי שיטת התשלום ברשת תחנות הקבע של המרכז למיפוי ישראל​

להמשך קריאה משולחן המנכ"ל