מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 63
כניסת הנחיית המנהל לביקורת תצ"ר ותת"ג לתוקף, פרסום להערות הציבור של טיוטת הנחיית המנהל לשחזור גבולות של חלקות רשומות, פרישתה של מודדת מוסמכת לריסה ווזנסנסקי לגמלאות, הזמנה לפגישות מקוונות במגוון נושאים מקצועיים, כנס המודדים המשותף המקוון הראשון - Save the date, 
השתלבות חרדים במקצוע המדידות וגאו-אינפורמציה, זכיה בפרס החדשנות של נציבות שרות המדינה
להמשך הקריאה