מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 62
התנהלות המרכז למיפוי ישראל בתקופת משבר נגיף קורונה, התארכות תורי הביקורת לאישור תצ"ר ותת"ג בתקופת משבר נגיף קורונה, הצגת שכבת סוגי בעלויות באתר המפות הממשלתי, תקלות באשף רקפת בטופוקד, פניות בנוגע לשירות ללשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות, אתר לבדיקת תשריטי בתים משותפים של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין, הדרכה מקוונת למתכננים ומודדים בנושא רישוי זמין​
להמשך קריאה משולחן המנכ"ל