מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 54

תזכורת לתשלום רשיון המדידה, מתקדמים לקדסטר תלת-ממדי, מדידת מפות טופוגרפיות בטכנולוגיות חדשניות, מסירת נתונים מגושים שבתהליכי הסדר, ביטול מקדמות במסגרת פתיחת תיק לביקורת תצ"ר​

להמשך קריאה משולחן המנכ"ל