מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 59
הנצחת מודד מוסמך אורי שושני ז"ל, הזמנה למפגשי מודדים, השתתפות בתכנית סטארטר להכשרת עורכות/י מפות בסביבה ממוחשבת, פיילוט הגשת תצ"ר בסביבת טופוקד, הערכות למכרז מודדים מבקרים חדש, שימוש בנתונים מפרויקטי קמ"ק שטרם הסתיימו ועוד. ​
להמשך קריאה משולחן המנכ"ל