מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 65

שכבת נקודות בקרה באתר המפות הממשלתי, מסמכי קדסטר חדשים בתצפית, מעבר להגשת תצ"ר ותת"ג בטופוקד, דגשים בעריכת תצ"ר עם מספר גליונות, הרחבת מפרט המיפוי הלאומי, תעודות מודד לשם כבוד, מפגשי מודדים במרחבים

להמשך הקריאה