מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל - מר רונן רגב
משולחן המנכ"ל מספר 68

בחירתו של מודד מוסמך חגי רונן לתפקיד מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל, סיום תפקידי כמנכ"ל​

להמשך הקריאה