משולחן המנכ"ל מספר 71

השבתת מערכת טופוקד לצורך שדרוג גרסה, שינויים ועדכונים בהנחיות המנהל, הנחיית מנהל בנושא סימון גבולות, קול קורא להצטרפות למאגר הספקים לעבודות מדידה של המרכז למיפוי ישראל​​​

להמשך הקריאה