קול קורא לביצוע מחקרים כתשתית מו"פ בנושא תחבורה חכמה ורכב אוטונומי

תאריך:
17/12/2020
ב' טבת תשפ"א

מספר: 3-2020

תאריך פרסום: 17.12.2020

תאריך אחרון להגשה: 27.1.21