ביקורת תצ"רים במרחב הגליל

תאריך:
11/07/2012
כ"א תמוז תשע"ב

י"ט בתמוז תשע"ב

‏9 ביולי 2012

מספרנו 1947

לכבוד
ציבור המודדים והמודדות

 

שלום רב,

 

הנדון: ביקורת תצ"רים במרחב הגליל

 

לידיעתכם, נוכח עליה בדרישה לביקורת תכניות לצורכי רישום במרחב הגליל, עומדות בפני המודד שהכין תצ"ר במרחב הגליל שלוש אפשרויות להגשת התצ"ר לביקורת ולאישור: למרחב הגליל, למרחב חיפה או למודד מבקר, לפי בחירתו.
ברצוני לציין כי בעשרה חודשים האחרונים כבר נבדקו במרחב הגליל כ-40 תכניות ואושרו ככשרות לרישום.


                                                                                                                                    בברכה
ד"ר חיים סרברו
   מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל