הפעלת מרכז התמיכה

תאריך:
23/11/2016
כ"ב חשון תשע"ז

מרכז תמיכה של המרכז למיפוי ישראל יחל לפעול החל מ-4 בספטמבר. 

מרכז התמיכה ייתן מענה ללקוחות מפ"י במגוון נושאי שרות ותפעול מאגרי מידע.​

מרכז תמיכה:

טל: 6274* או 03-9298853

מייל: mapi_support@taldor.co.il

מרכז התמיכה יפעל בימים א-ה בשעות 08:00-17:00