מתן חומר מיפויי ללא תמורה לסטודנטים לצורכי לימודיהם

תאריך:
20/03/2013
ט' ניסן תשע"ג
המרכז למיפוי ישראל מעוניין לתמוך בסטודנטים במתן חומר מיפויי דיגיטלי חינם, לצורכי לימודיהם. שווי החומר שיינתן ללא תמורה יהיה עד 5,000 ש"ח, לפי מחירון המרכז למיפוי ישראל לציבור הרחב.

פרטים אודות התמיכה, במכתבו של המדען הראשי, לעיל.

גופים המעוניינים בתמיכה, נדרשים למלא את טופס הבקשה לקבלת נתונים לצורכי לימוד.

שאלות בנושא, יש להפנות לפרופ' ח. ירון פלוס, המדען הראשי במרכז למיפוי ישראל, במייל felus@mapi.gov.il