חידון "סובב ישראל"

תאריך:
12/03/2014
י' אדר II תשע"ד

ביום שלישי, ט"ז באדר ב'  18.3.14, יתקיים אירוע העשור של גמר חידון "סובב ישראל" – חידון בגיאוגרפיה וסביבה בישראל.

הנושאים המרכזיים בהם עוסק החידון הם: נופים ואתרים, אוכלוסייה והתיישבות בחברה רב תרבותית, איכות הסביבה, קרקע ושטחים פתוחים, אנרגיה, מים, תחבורה, תקשורת ועידוד רכישת מוצרים תוצרת הארץ.

לחידון, שיזם הפיקוח על הגיאוגרפיה במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, חברו המשרד להגנת  הסביבה, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, קרן קיימת לישראל, המועצה לישראל יפה, המרכז למיפוי ישראל, מטה כחול לבן במשרד הכלכלה, האגודה הגיאוגרפית הישראלית, מטח וחברת החשמל.

לכבוד האירוע החגיגי בו יצוין עשור שנים לחידון "סובב ישראל", חובר והולחן במיוחד "שיר סובב י​שראל".