אי קבלת קהל עקב הערכות לסיום שנת הכספים 2019

תאריך:
18/12/2019
כ' כסלו תש"פ
שינוי בזמני קבלת קהל
בתאריך 30.12.19 (ב' טבת, תש"פ) - 31.12.19 לא תתקיים קבלת קהל בחנויות מפ"י ובמרחבים עקב ספירת מלאי.
קבלת קהל בחנות מפ"י ובמרחבים תתחדש בתאריך 1.1.2020 (ד' טבת, תש"פ) בהתאם לשעות קבלת הקהל.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית

הנהלת המרכז למיפוי ישראל