סגירת המרכז למיפוי ישראל 23-25.10.2018

תאריך:
21/10/2018
י"ב חשון תשע"ט

​המרכז למיפוי ישראל ומרחביו יהיו סגורים ולא תהיה קבלת קהל ומענה טלפוני בין התאריכים 23-25 לאוקטובר כולל בגין סיור לימודי​.

מרכז התמיכה פעיל כרגיל.