​אי קבלת קהל עקב ספירת מלאי ​

תאריך:
17/12/2020
ב' טבת תשפ"א

​לכל לקוחות המרכז למיפוי ישראל

עקב ספירת מלאי המתקיימת השנה בין התאריכים:   30/12/2020 - 31/12/2020 לא תהיה קבלת קהל בכל היחידות של המרכז למיפוי ישראל

קבלת הקהל תחודש בתאריך: 1/1/2021