מאגר ספקים של מפ"י לקבלת שירותים מקצועיים לעדכון וטיוב דו-ממדי של בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי

תאריך:
09/12/2013
ו' טבת תשע"ד