דוח מכירות מפיצים

תאריך:
28/02/2019
כ"ג אדר I תשע"ט

מפיצי המפות בארכיון המפות מודעים כי מפ"י אינו מתחייב לחדש ו/או להאריך את ההתקשרות בין הצדדים ו/או להעניק לחברה הנחה או הטבה כלשהי בעתיד, 
וכן ידוע להם כי מפ"י מצהיר כי בכוונתו לבחון מחדש את מדיניות ההפצה ובכלל זה את מתכונת ההתקשרות עם מפיצי המפות בארכיון המפות, על כל פרטיה.
החלטה בנושא תתפרסם בימים הקרובים​