תעודת עובד ציבור עבור חיבור מבנים ישנים לחברת החשמל

תאריך:
25/06/2013
י"ז תמוז תשע"ג