אורתופוטו של תל-אביב משנת 1967

תאריך:
18/02/2015
כ"ט שבט תשע"ה

בכניסה למרכז למיפוי ישראל בסמוך לשער הכניסה ברחוב לינקולן 1, הוצב אורתופוטו של תל אביב משנת 1967 המכסה שטח של כ 90 קמ"ר.

האורתופוטו הופק מתצלומי אויר היסטוריים הקיימים והמאוחסנים בארכיון הלאומי לתצלומי אויר שבמרכז למיפוי ישראל.

הציבור מוזמן לצפות ולהנות.

ניתן לרכוש תצלומי אוויר הסטורים מתקופות שונות בכפוף למגבלות צנזורה.