זמינות אורתופוטו 2015 ברזולוציה של 12.5 ס"מ

תאריך:
14/09/2016
י"א אלול תשע"ו

אורתופוטו דיגיטאלי צבעוני 2015 ברזולוציה קרקעית של 12.5 ס"מ, זמין להפצה במפ"י .

מצורפת מפת אינדקס לזמינות הגיליונות 1:50,000 שצולמו.

עלות המוצר הינה:

עד 200 קמ"ר -       1,200 לקמ"ר.

200 – 400 קמ"ר -  800 ₪ לקמ"ר.

מעל 400 קמ"ר -    600 ₪ לקמ"ר.

הזמנת מינימום 400 ₪.

לפרטים נוספים יש לפנות למכירת מוצרים ספרתיים.

טלפון: 03-6231800/13

דוא"ל : carto@mapi.gov.il