אורתופוטו דיגיטאלי צבעוני 2015

תאריך:
31/05/2016
כ"ג אייר תשע"ו
​אורתופוטו דיגיטאלי צבעוני 2015 ברזולוציה קרקעית של 25 – 50 ס"מ, זמין להפצה במפ"י .
.​לפרטים נוספים יש לפנות למכירת מוצרים ספרתיים.
טלפון: 03-6231800/13
דוא"ל: carto@mapi.gov.il