ספקים ומומחים פוטנציאליים בתחום הלשון

תאריך:
31/10/2018
כ"ב חשון תשע"ט

המרכז למיפוי ישראל מבצע בדיקות וחיפוש ספקים ומומחים פוטנציאליים בתחום הלשון לצורך ביצוע תעתוק שמות יישוב, שמות גיאוגרפיים, שמות רחובות, שמות מוסדות, שמות נקודות עניין ועוד (לגבי שמות מוסדות ונקודות עניין ייתכן שחלק מהשם יהיה צורך לתרגם).

התעתוק נדרש בשלוש שפות (עברית כתיב מלא לפי כללי התעתיק החדש, ערבית ולטינית). מאגר שמות זה בחלקו מתועתק לשלוש שפות ואת חלקו האחר נדרש לתעתק, בסיס השמות המלא כתוב בעיקר בכתיב עברי מלא (בשמות רחובות, בשמות מוסדות ובשמות נקודות עניין יש לכתוב לפי כללי הכתיב המלא החדש).

  • דרושה תעודה של קורס כללי התעתיק החדש ע"י האקדמיה ללשון העברית.

מומחים וספקים שחושבים שיש להם פוטנציאל לביצוע העבודה, רשאים לפנות אליי למייל nurit@mapi.gov.il עד יום 11.11.2018 (11 בנובמבר 2018).​