הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה

תאריך:
13/08/2015
כ"ח אב תשע"ה

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה

לפי תקנות המודדים (מקצוע המדידה), התשמ"ב–1982

 

אני מודיע שבהתאם לפרק ד' לתקנות המודדים (מקצוע המדידה), התשמ"ב–19821, נקבע כי הבחינות למבקשי רישיון מדידה ייערכו במועדים כמפורט להלן:

 

תאריך הבחינה                                                               מקצוע הבחינה  

יום א', ג' בכסלו התשע"ו  (15 בנובמבר 2015)                    מדידות שדה                                        

יום ב', ד' בכסלו התשע"ו (16 בנובמבר 2015)                    מדידות שדה                       

יום ג', ה' בכסלו התשע"ו (17 בנובמבר 2015)                    עיבוד משרדי של חומר השדה         

יום ד', ו' בכסלו התשע"ו (18 בנובמבר 2015)                     חלוקה ועריכה של תוכנית לצורכי רישום                                   

יום ה', ז' בכסלו התשע"ו (19 בנובמבר 2015)                    תחיקה                                               

 

המועד האחרון להגשת בקשה להיבחן ולתשלום אגרת הבחינה הוא ה' בחשוון התשע"ו (18 באוקטובר 2015).

מגיש הבקשה שישלם אגרת בחינה כאמור, יקבל הודעה על תכנית הבחינות ומקומן.

‏‏‏כ"ה באב תשע"ה (‏‏10 אוגוסט 2015)

(חמ 3-611) 

רונן רגב 

מנהל המרכז למיפוי ישראל

 המעוניינים לגשת לבחינות יירשמו אצל נדי ברונדוין דרך טלפון 03-6231911 שלוחה 605 או מייל nadi2@mapi.gov.il