מכרז מס' 3600 - פרסום חוזר, שינוי תנאים במכרז והארכת מועדים

תאריך:
16/08/2012
כ"ח אב תשע"ב