הודעה בדבר דחיית מועד הבחינה בהכנת תכניות לצורכי רישום

תאריך:
15/09/2020
כ"ו אלול תש"פ

עקב הגידול בתחלואה בקורונה ממשלת ישראל מכריזה סגר. הסגר אינו מאפשר לקיים את הבחינה במועד שנקבע (30/9/2020).

בהמשך יקבע מועד חליפי מאוחר יותר ויישלחו אליכם הודעות לגביו.

בנוסף, ניתן יהיה לעקוב אחר ההודעות, לגבי קביעת מועד החדש וכל מידע אחר באתר האינטרנט .

​