דבר המנכ"ל היוצא, ד"ר חיים סרברו

תאריך:
23/08/2012
ה' אלול תשע"ב

שלום רב,

בתום תשע שנים וארבעה חודשים אני מסיים את תפקידי כמנהל המרכז למיפוי ישראל. זו הייתה תקופה נפלאה רבת אתגרים ומשימות, מהיפות ומהמוצלחות שעברו עלי בארבעים ואחת שנים בשירות המדינה, כולל צה"ל.

בכניסתי לתפקיד הצבתי כמה יעדים שהעיקריים בהם היו שיפור השירות לציבור, האצת רישום המקרקעין והשירות בתחום הקדסטרי ושדרוג ניכר בשירותים מהממ"ג הלאומי ותוצריו, לרבות יצירת מפות מבוססות ממ"ג. בתוך אלה הצבתי יעד של שדרוג תשתית כוח האדם הן מבחינה מקצועית הן מבחינה ארגונית כדי להכין את מפ"י לקראת אתגרי העתיד.

בכל אחד מתחומים אלה הצלחנו בכוחות משותפים לקדם את מפ"י מעל ומעבר לציפיות וליעדים המקוריים מתוך הצבת יעדים שאפתניים יותר הן בהשגת היעד של שירותים מקוונים בכל התחומים: בגאודזיה באמצעות רשת תחנות הקבע, בסיס הנתונים הגאודטי וביקורת נקודות בקרה, בקדסטר באמצעות הנגשת הארכיון הקדסטרי באמצעות מערכת "תצפית", ובחודשים הקרובים גם במערכת "טופוקד" ובמידע הגאומרחבי הכולל באמצעות הפורטל הגאומרחבי (שרת המפות הממשלתי) שגרסתו המשודרגת תשוחרר לציבור בתקופה הקרובה. מעבר לכך, בתחום הקדסטר קוצר באופן דרסטי משך תהליך ביקורת תצ"רים, כולל זמן ההמתנה, כל חמשת המרחבים עוסקים בביקורת תצ"רים לעומת שניים בעבר, ומערך המודדים המבקרים פועל בהצלחה כבר שמונה שנים. התנענו בהצלחה תהליך ליצירת קדסטר מבוסס קואורדינטות והצלחנו לממש כבר שישים אחוז משטח המדינה. התנענו בהצלחה קדסטר ימי כחלק ממתן דגש מיוחד לאזור הימי של ישראל שמהווה תשתית חיונית של המדינה בכל התחומים, שאחד הבולטים בהם היום הוא משאב האנרגיה, אך אינו היחיד. בתוך כך גם השלמנו סדרת מפות ימיות לבטיחות השיט במימי ישראל וקדמנו את הגדרת גבולותיה הימיים והאזורים הימיים של המדינה.

להשגת יעדים פעלנו בשיתוף עם גופים ממלכתיים וציבוריים במדינה, ובראש וראשונה במסגרת הוועדה הבין-משרדית לממ"ג והוועדה הבין-משרדית להאצת הרישום, חתמנו על הסכמי שיתוף פעולה עם גופים ממשלתיים כמו המכון הגאולוגי, עם גופים באקדמיה כמו הטכניון והאוניברסיטה העברית בירושלים וגופים ציבוריים כמו החברה להגנת הטבע, ואף עם גופים ממלכתיים מקבילים בחו"ל: בסין, בקוריאה, בקפריסין, בגרמניה, בבריטניה ועוד.

חיזקנו את הקשר לציבור בנוסף למפות, ובעיקר מפות סימון השבילים, גם באמצעות הפורטל הגאומרחבי, באמצעות פעולות כמו תערוכות מפות ותצלומי אוויר, פרסום אטלס ישראל החדש בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים ופרסום ספרים בנושאי מדידות, מיפוי וגבולות ישראל, וכן פרסום מאמרים בתחומי העיסוק של מפ"י.

כל אלה והרבה מעבר לכך (לא בכדי זכה מפ"י בשנים האחרונות בפרסים בארץ ובחו"ל) הם פועל יוצא של פעילות העובדים המעולים המקצועיים והמסורים של מפ"י, שהייתה לי זכות גדולה לעמוד בראשו בתקופה זו. במהלך תקופה זו גדל במפ"י מספר המהנדסים שהם מודדים מוסמכים פי ארבעה ומעלה, והצלחנו להכשיר ולקלוט מהנדסים צעירים מעולים מהפריפריה במסגרת תכנית "עתידים לתעשייה", וכן בני מיעוטים. יזמנו ואנו בתהליך הכשרה לגאודזיה של עשרות צעירים חרדים. בנוסף לכך הוקמו מסלולי קידום מקצועיים ובוצעו ומבוצע שדרוג ידע של כל העובדים המקצועיים כמו גם של אנשי המנהלה.  

אין ספק ששדרוג תשתית כוח האדם במפ"י, הן מבחינה ארגונית הן מבחינה המקצועית, והרחבת הידע המקצועי הם אחת מגולות הכותרת, ואולי החשובה שבהן, בהכנת מפ"י לקראת העתיד.

יש לי הערכה רבה ואני גאה באנשי מפ"י, ומודה להם על השותפות המוצלחת לדרך שהובילה אותנו לשיפור השירות לציבור שהוא היעד העיקרי שלנו.

אני מסיים את תפקידי בסיפוק רב ובתודה לכל מי שסייע לי למלאו בהצלחה.

אני מעביר את השרביט לרונן רגב המנהל החדש, מאחל לו הצלחה בתפקידו, ואני סמוך ובטוח שבכוחותיו הרעננים כמנהל ועם חבורת האנשים הנפלאה של עובדי המרכז למיפוי ישראל ימשיך מפ"י להישגים גדולים בעתיד למען המדינה והציבור.

שאו ברכה, עלו והצליחו.
חיים סרברו