סגירת משרדי מפ"י במרחב גליל ביום א' 26/4/2020

תאריך:
23/04/2020
כ"ט ניסן תש"פ

לידיעת הציבור, משרדנו במרחב גליל יהיו סגורים ביום א' 26/4/20 עקב חגים ומועדים של העדות הדרוזית, המוסלמים והנוצרים .

ניתן לקבל שרות לפניות במשרדי מפ"י האחרים.​