מועדים בהם ניתן להשאיר מעטפות בתיבת המכרזים

תאריך:
02/12/2013
כ"ט כסלו תשע"ד

 

לתשומת ליבכם, עקב שינוי במערך האבטחה במרכז למיפוי ישראל,  לא ניתן להגיש מעטפות בתיבת המכרזים בשעות בהן אין פעילות אבטחה בשערי המכרז למיפוי ישראל.

שעות הפעילות של המרכז יהיו בימים א-ה בין השעות 09:00 – 16:00. בימים שישי ושבת כל משרדי המרכז למיפוי ישראל סגורים.כמו כן, לא ניתן להשאיר מעטפות במועדי חופשה ובימים נוספים בהם המרכז סגור, כגון ימי השתלמות והדרכה מקצועית לעובדים, עליהם מפורסמת הודעה באתר הבית של מפ"י.
למען הסדר הטוב וכדי למנוע מכם טרחה מיותרת, אנא וודאו מול האתר של המרכז למיפוי ישראל שאכן שערי המרכז פתוחים ולא מתקיימת פעילות מיוחדת במועד שברצונכם להגיע.