מכרז 3622 - שינויים ותוספות - הודעה מספר 1

תאריך:
26/11/2012
י"ב כסלו תשע"ג