פרסום מפות חדשות - מפות 1:100000

תאריך:
02/03/2016
כ"ב אדר I תשע"ו

המרכז למיפוי ישראל סיים סדרה חדשה של מפות בקנ"מ 1:100,000 בפרישה ארצית.
ניתן לרכוש את המפות  כמפות נייר או כמפות דיגיטליות מעוגנות במרכז למיפוי ישראל לפי מפתח הגיליונות הנ"ל.

שירלי.JPG