משרת מתמחה בלשכה המשפטית במפ"י

תאריך:
02/02/2017
ו' שבט תשע"ז

ללשכה המשפטית במפ"י (המרכז למיפוי ישראל) דרוש/ה מתמחה, למועדים מרץ 2017 (העסקה מיידית) ולמועד מרץ 2018.​

תיאור התפקיד:

דרישות סף – השכלה:

בעל/ת תעודת בוגר במשפטים (תואר אקדמי), או מי שסיימ/ה תקופת לימודיו/ה לתואר אקדמי במשפטים ונותרו לו/ה לא יותר משתי בחינות (לרבות עבודה סמינריונית), בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א – 1961.

נוסף על-כך, הצגת אישור התמחות מלשכת עורכי הדין (תאושר העסקת מתמחה שחל עיכוב בהנפקת האישור, בתנאי שיציג/תציג אישור התמחות מלשכת עורכי הדין לא יאוחר מ- 60 יום לאחר מועד קליטתו/ה).

מקום העבודה הוא בתל אביב.

נא להעביר עד ליום 15.02.17: קורות חיים, גיליון ציונים מעודכן, תעודות והמלצות לדוא"ל:  atalla@mapi.gov.il