קול קורא - הפקדת תצלומי אויר בארכיון הלאומי לתצלומי אויר

תאריך:
01/07/2013
כ"ג תמוז תשע"ג