קול קורא - הפקדת מפות בארכיון הלאומי למפות

תאריך:
18/07/2013
י"א אב תשע"ג