מאגר החקיקה הלאומי

תאריך:
24/02/2015
ה' אדר תשע"ה

בימים אלה, העלתה הכנסת לאתר האינטרנט שלה את השלב הראשון של מאגר החקיקה הלאומי. מטרת המאגר היא ליצור קשר בין הליך החקיקה והמסמכים הנוצרים בו, לבין התוצר הסופי – החוק, ולהציג את המידע לציבור הרחב בפעם הראשונה בצורה חופשית, חינמית ומאורגנת בצורה ידידותית למשתמשים. המאגר כולל מידע על החוקים והמסמכים שנוצרו בהליך החקיקה ומוצגים בו הקשרים שבין החוק לכל החוקים המאוחרים שתיקנו אותו. המאגר כולל את פקודת המדידות משנת 1929.

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawHome.aspx