אי קבלת קהל עקב הערכות לסיום שנת הכספים 2018

תאריך:
26/11/2018
י"ח כסלו תשע"ט

​בימים 30/12/2018 ועד 05/01/2019 , לא תהיה קבלת קהל במרכז למיפוי ישראל ובלשכות המרחבים.​