איתור וצפייה בתצלומי אוויר

תאריך:
07/04/2013
כ"ז ניסן תשע"ג