אגרת חידוש הרישיון

תאריך:
02/02/2021
כ' שבט תשפ"א

החל מיום 01/02/2021 אגרת חידוש הרישיון בהתאם לתקנות תעמוד על 668 ₪.

מודדים המבקשים לחדש את רישיון המדידה מוזמנים לפנות לכתובת דוא"ל geodesist@mapi.gov.il בבקשה להוציא להם דרישת תשלום לדוא"ל.