תמונות מטקס חידון הממ"ג

תאריך:
30/04/2013
כ' אייר תשע"ג