מעבר הדרגתי למפרט חני"ת 1.3

תאריך:
12/03/2017
י"ד אדר תשע"ז

מפרט חני"ת הוא הרחבה של מפרט מבא"ת (המבוסס על מפרט 0827.1), והוא מיועד להכנת מפות קדסטר. החל מתאריך 1.01.2015 הפך מפרט חני"ת למחייב בעת הגשת תצ"ר או תת"ג.
אנו נערכים למעבר לגרסה 1.3 של המפרט, וזאת לצורך התאמת המפרט למפות קדסטר נוספות ולהתייעלות בתהליכי הכנת המפות ובדיקתן. להלן השינויים העיקריים בגרסה 1.3 של המפרט לעומת הגרסה הנוכחית:
1. טבלאות השטחים הוגדרו כבלוקים בשכבות חובה.
2. בוצעה התאמה לגושי הסדר וגושי קמ"ק.
3. גודלי הגופנים של נקודות גבול, חזיתות ומספרי חלקות שופרו.

הגרסה החדשה כוללת עדכון, ביטול והוספה של בלוקים ושכבות, המשרתים את השינויים שלעיל. להלן קישור למפרט ולקובצי דוגמא שהוכנו בהתאם לגרסה זו: הגשה במפרט חני"ת 1.3.

החודשים הקרובים יוקדשו להסתגלות למפרט החדש ולהשלמת ההערכות של התוכנות המסחריות. בכוונתנו לחייב להגיש מפות קדסטר בגרסת חני"ת 1.3 החל מ- 1.11.2017.