פניה למודדים בנושא פרויקט חלוץ להגשת עבודות קדסטר למפ"י בפורמט CAD

תאריך:
21/11/2012
ז' כסלו תשע"ג

פניה למודדים בנושא פרויקט חלוץ להגשת עבודות קדסטר למפ"י בפורמט CAD

לכל המעוניין,
שלום רב,

המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) אפיין מבנה נתונים מבוסס CAD (DXF,DWG)שאמור להחליף בבוא הזמן את פורמט ה- SRV, וישמש לצורך הגשת עבודות קדסטר לביקורת.
האפיון כולל מפרט קליטה ודוגמת קובץ עם כל המרכיבים הדרושים.
מבנה הנתונים מתואם עד כמה שניתן למבנה המבא"ת, אך הורחב כדי להתאימו להגשת עבודות קדסטריות.

בשלב זה, מפ"י מעוניין לבצע מול מספר מצומצם של מודדים פרויקט חלוץ, במסגרתו הם יקבלו על עצמם וולונטרית להגיש עבודה אחת (תצ"א או גוש הסדר/קמ"ק) לביקורת בפורמט זה.
הפעילות תהיה בליווי צמוד והדרכה של נציגי מפ"י, והמודדים שישתתפו יקבלו על עצמם לשתף ולהעביר משובים על העבודה עם המבנה החדש, סוגיות ובעיות. יש כבר שני מודדים שהביעו את רצונם להשתתף.
מפ"י פונה אל ציבור המודדים ומציע למודדים נוספים להשתתף בפרויקט. בשלב זה, נגביל את כמות המשתתפים לחמישה. שלושת המודדים הראשונים שיפנו אלינו בעקבות פניה זו, יוכלו להצטרף.

למעוניינים בפרטים נוספים, נא לפנות ליואב טל בטלפון 03-6231937.
את ההצעות להשתתף בפרויקט החלוץ, נא לשלוח לדוא"ל:
tal@mapi.gov.il

תודתנו נתונה מראש על שיתוף הפעולה.