תחנות קבע GNSS

תאריך:
01/02/2015
י"ב שבט תשע"ה

עקב הכשרת הקרקע לבנייה בשטח בו ממוקמת כיום תחנת הקבע ששמה ELRO בקיבוץ אלרום, הועתקה התחנה למיקום חדש בשטח הקיבוץ.

 שמה של התחנה החדשה הוא: KROM.

 את נתוני התחנה אפשר למצוא בקישור רשת ישראל 05/12 – פרמטרי התמרה, הסברים ונוסחאות.​