השוואה בין תקנות 1998 לתקנות 2012

תאריך:
02/07/2012
י"ב תמוז תשע"ב

טבלת עזר להשוואה (מוצע 2012- נוכחי 1998)

 

מספר התקנה בתקנות המוצעות

מספר התקנה המקבילה נושאית בתקנות הישנות

תקנות המהוות חידוש בתקנות המוצעות (ללא מקבילה בתקנות הישנות)

הערות

1

1

-

* נוספו הגדרות חדשות.

2

2

-

 

3

3

-

 

4

4

-

 

5

5

-

*חידוש בהתייחסות לרשת תלת ממדית (שילוב אופקית ואנכית).

6

5 (חלקי), 7 (חלקי)

-

 

7

6, 8

-

 

8

-

 


 

9

12

 

 

10

-

 


 

11

 

 


 

12

51

-

 

13

52

-

 

14

53

-

 

15

50

-

 

16

69

-

 

17

72

-

 

18

73

-

 

19

65

-

 

20

54

-

 

21

-

 


 

22

-

 


 

23

55 (חלקי)

-

 

24

55 (חלקי)

-

 

25

57

-

 

26

64, 63 (חלקי)

-

 

27

68

-

 

28

56

-

 

29

58

-

 

30

59

 

 

31

-

 


 

32

63 (חלקי)

-

 

33

79, 81

-

 

34

63

-

 

35

85

-

 

36

84

-

 

37

75

-

 

38

76

-

 

39

77

-

 

40

-

 


 

41

-

 


 

42

78

-

 

43

87

-

 

44

-

 


 

45

-

 


 

46

-

 


 

47

88

-

 

48

89

-

 

 


טבלת עזר להשוואה (נוכחי 1998 – מוצע 2012)

 

מספר התקנה בתקנות הנוכחיות

מספר התקנה המקבילה נושאית בתקנות המוצעות

תקנות הקיימות בתקנות הנוכחיות שבוטלו בחדשות (ללא מקבילה בתקנות המוצעות)

הערות

1

1

-

* נוספו הגדרות חדשות.

2

2

-

 

3

3

-

 

4

4

-

 

5

5

-

*חידוש בהתייחסות לרשת תלת ממדית (שילוב אופקית ואנכית).

6

7 , 5

-

 

7

5

-

 

8

7

-

 

9

6

-

 

10

6

-

 

11

5, 6 , 7

-

 

12

9

-

 

13 -49

תקנות טופוגרפיות נשארות בתוקפן

-

 

50

15

-

 

51

12

-

 

52

13

-

 

53

14

-

 

54

20

-

 

55

24, 23

-

 

56

28

-

 

57

25

-

 

58

29

-

 

59

30

 

 

60

34, 8, 4

-

 

61

-

 

יועבר להנחיות

62

4

 

 

63

34, 26 (חלקי)

-

 

64

26

-

 

65

19

-

 

66

-

 

יועבר להנחיות

67

14

-

 

68

27

-

 

69

16

-

 

70

16

-

 

71

-

 

יועבר להנחיות

72

17

-

 

73

18

-

 

74

-

 

אין תיקונים ידניים

75

37

-

 

76

38

-

 

77

39

-

 

78

42

-

 

79

33

-

 

80

-

 

 

81

33

-

 

82

25 (חלקית)

-

 

83

33 (חלקית)

-

 

84

36

-

 

85

35

-

 

86

-

 

 

87

43

 

 

88

47

-

 

89

48