דו"ח ביצוע תכנית עבודה 2014

תאריך:
25/06/2015
ח' תמוז תשע"ה

​המרכז למיפוי פירסם את דו"ח ביצוע תכנית עבודה 2014 :http://mapi.gov.il/About/Pages/Freedomofinformation.aspx